Autora del blog

Mi foto
Tortosa, Tarragona, Spain

17 de noviembre de 2010

En què consisteix una videoconferència...?

La videoconferència és la comunicació de video i al mateix temps so. En telefonia mòbil es denomina UMTSEstats Units i part d'Europa, però mitjançant internet es troba a l'abast de tothom amb accés a la xarxa amb ample de banda suficient. La videoconferència és un mitjà pel qual els individus es poden trobar cara a cara i en temps real per a parlar. Es necessita un ordinador amb un software, una càmera de vídeo i una connexió a Internet de bona qualitat. (Universal Movil Telecomunication System), com a servei vinculat a les grans companyies solament es troba disponible en Estats Units i part d'Amèrica.
La videoconferència permet a un grup de persones ubicades en llocs distints dur a terme reunions com si estigueren en la mateixa sala. És una combinació tecnològica d'audio, vídeo i xarxes de comunicació que serveix per que grups o individus puguen trobar-se cara a cara en un temps real per interaccionar.

És un sistema de comunicació dissenyat per a portar a terme trobades a distància, el qual, ens permet la interacció visual, auditiva i verbal amb personas de qualsevol part del món; sempre que els sitis web a distància tinguen equips compatibles i un enllaç de transmiíó entre ells.

Amb la videoconferència podem compartir aplicacions, intercanviar punts de vista, mostrar i veure tot tipus de documents, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges d'ordinador, videos, en el mateix moment; amb el fi de crear, visualitzar i modificar arxius de forma simultània; sense necessitat de que ell o els participants hagin de traslldar-se al lloc en què s'estigui realitzant l'esdeveniment.
                                                 Informació extreta de la Wikipèdia


Les videoconferències són part de l'última tecnologia dins del món de l'empresari. Però recentment les institucions educatives han començat a incorporar el sistema de videoconferència per a l'ús i el benefici de la seva institució. S'ha comprovat que l'ús de sistemes de videoconferència a les aules suposa una gran avantatja per a l'ensenyança oferint accés a un volum extens de contingut educatiu i per als educadors a llarga distància. 

Més i més professors han començat a adoptar aquest sistema com a mètode de comunicació i ensenyança. En algunes àrees els col·legis i les universitats estan col·laborant entre ells. Les biblioteques també estan realment beneficiades ja que poden desenvolupar i oferir recursos amplíssims, proporcionant una millor qualitat i perfeccionant el servei que ofereixen al públic.


Aquests nens han utilitzat la videoconferència per ensenyar la seva exposició!

Què són els Hot Potatoes...?


Hot Potatoes és una aplicació amb la que es pot desenvolupar fins a 6 tipus diferents  d’exercicis educatius per a la teva pàgina web.
Les eines que inclou el programa són les següents: JQuiz, JCloze, Jmatch, JMix, JCross y The Masher.
JCloze permet elaborar un llistat d’oracions en las que l’usuari ha d’endevinar  la paraula que falta. Per a facilitar la resolució de l’exercici es poden proporcionar pistes. Mitjançant JQuiz és possible elaborar qüestionaris de resposta múltiple


Amb JMatch es pot generar exercicis d’ arrastrar y soltar en el que l’usuari ha de relacionar una paraula d’ una llista amb una altra. D’altra banda, JCross permet realitzar associacions amb les paraules que introdueixis.


JMix és una eina amb  la que és possible indicar una frase para que l’ alumne l’ordeni, paraula per palabra, encara que també és possible desordenar les lletres o síl·labes d’una paraula.
L’ última, The Masher, et permet compilar la resta dels  exercicis i generar un document HTML sencer amb tots ells.


No és necessari que pengis posteriorment els exercicis a un servidor, ja que es poden executar en qualsevol navegador des del disc dur.
Com a aplicacions educatives, podem utilitzar  el hot potatoes per a que els alumnes practiquin les activitats realitzades a l’aula i d’aquesta manera els alumnes aprenguin millor la informació. Està demostrat que si els continguts es treballen d’una manera visual i dinàmica, s’assoleixen millor.

 Voleu veure com funciona...?

16 de noviembre de 2010

Què són els marcadors socials...?

Els marcadors socials són maneres d’emmagatzemar, classificar i compartir enllaços a Internet amb altres persones, a banda d’agrupar els enllaços en grups amb preferències similars o generals dins de les mateixes àrees com llibres, vídeos, música... Amb l’ajuda dels marcadors socials es pot guardar i organitzar la informació interessant o important de forma pública o privada, per a després ser compartida amb els altres usuaris que mantinguin interessos similars mitjançant enllaços per categories.

Al procés pedagògic cada vegada es pot notar una exigència de l’ús de les TIC’s degut a que les noves generacions s’identifiquen més a través d’aquests medis. Pel que fa als marcadors socials són una excel·lent alternativa ja que està d’acord amb la realitat dels estudiants i és una eina senzilla i útil. La comunicació es pot mantenir entre el docent i l’estudiant de manera sincrònica i asincrònica a través dels marcadors socials, gràcies als espais educatius, chats, videoconferències, classes virtuals i una orientació a l’estudiant de tal forma que assoleixi una formació integral del professional.
 
Del.icio.us és un servei de gestió de marcadors socials a la web. Permet agregar marcadors que clàssicament es guardaven als navegadors i categoritzar-los amb un sistema d’etiquetat. També permet afegir marcadors que clàssicament es guardaven als navegadors i els categoritza amb un sistema d'etiquetat anomenat folcsonomies (tags). No només es pot emmagatzemar en espais web, sinó que també pot compartir amb altres usuaris de del.icio.us i determinar quants tenen un determinat enllaç guardat als seus marcadors.
Aquí teniu un vídeo sobre els marcadors socials:


Microblogging: el Twitter...?

El microblogging, conegut també com nanoblogging, és un servei que permet als seus usuaris enviar i publicar missatges breus (al volant de 140 paraules), a sovint únicament de text. Les opcions per a l’enviament dels missatges varien des dels espais web, missatgeria instantània, aplicacions ad hoc. El Twitter forma part d’un dels serveis que ofereix i comparteixen les mateixes característiques.

Aquestes actualitzacions es mostren a la pàgina del perfil de l’usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han escollit l’opció de recibir-les. L’usuari d’origen pot restringir l’enviament d’aquests missatges només als membres del seu cercle d’amics, o permetre el seu accés a tots els usuaris.

Dins l’àmbit escolar, podem trobar algunes aplicacions en alumnes més grans. Aquests poden crear un espai comú i discutir temes tractats a l’aula.


Si voleu accedir a la pàgina oficial de Twitter 
cliqueu a la imatge!Com utilitzar el Twitter? 
A continuació ho podreu esbrinar amb l'ajut del vídeo!


Screentoaster...?

ScreenToaster és una aplicació de captura de pantalla en moviment per a generar vídeos, amb la particularitat que no necessita la instal·lació d’un software d’escriptori o algun plugin (tot es basa en applets de Java, espècie de miniaplicacions adjuntes en temps real al navegador). Totes las operacions, com ara: començar o parar la gravació, és realitzen per mitjà de combinacions amb el teclat. Suporta tant el monitor complet com àrees definides per l’usuari. Aquesta eina ofereix la possibilitat final de tenir el resultat a qualsevol espai web de tercers, amb la disposició d’una URL única.Dins l’àmbit escolar, podem crear vídeos de les sessions magistrals per si s’ha de resoldre algun dubte d’algun tema en concret.

Per a més informació visiteu la web:
I com el podem instal·lar? Visiteu aquest vídeo i aclarireu tots els vostres dubtes!


Què és la prestatgeria digital?La Prestatgeria és un espai des del qual els centres docents i altres entitats relacionades amb la docència i el Departament d'Educació poden crear llibres digitals amb l'alumnat de manera senzilla i còmoda.
A mesura que es creen llibres nous, aquests queden emmagatzemats a la prestatgeria i estan a l'abast de tothom qui els vulgui consultar.
Els llibres es poden associar a les col·leccions que s'aniran proposant des del Departament d'Educació. 


Com a aplicacions educatives, veiem que la prestatgeria digital és una eina de gran utilitzat ja que podem disposar dels llibres de manera ràpida i senzilla i a més a més, trobem infinitats de categories diferents per a tots els gustos i necessitats. I sobretot, la prestatgeria digital té l'objectiu de fomentar la lectura des de ben petits per tal que els nens assoleixin l'hàbit de lectura.

Com a futurs docents de l'etapa d'Educació Infantil, podria ser un recurs molt interessant ja que es podrien crear dossiers amb totes les fitxes que els nens porten a casa al final del trimestre i d'aquesta manera, s'aconseguiria un treball més dinàmic, llamatiu i motivador, tant pels alumnes com per als mestres. és tracta d'una activitat nova i vistosa i això ens agrada a tots. I també existeix la possibilitat d'interactuar amb altres centres d'interès.   Si cliqueu aquí podreu accedir a la pàgina web de l'XTEC sobre la prestatgeria digital.

Voleu veure com s'utilitza?
Aquest vídeo ho explica clarament!Què és l'educació audiovisual?

“L’Educació Audiovisual és un dels pocs instruments que professorat i alumnat tenen per començar a desafiar la gran desigualtat de coneixement i de poder que existeix entre els que fabriquen la informació pel seu propi interès i els qui la consumeixen innocentment com si es tractés de notícies o diversió.”

                                                                                Len Masterman

Antigament, els nens i les nenes rebien la majoria dels estímuls visuals i auditius a casa i eren principalment els pares, i sobretot les mares, qui els els comunicaven. D’alguna manera, la seva arribada a l’escola no significava gaire canvi, perquè el mestre o la mestra continuava comunicant els mateixos estímuls. La situació ha variat força. Avui, l’infant, des que neix, viu envoltat d’estímuls àudio-visuals variats i quan arriba a l’escola té una experiència acumulada considerable com a receptor i, per tant, com a consumidor àudio-visual. 

Com a futurs docents dins l'àmbit d'Educació Infantil veiem que hi ha les següents aplicacions educatives:

— Classificar, ordenar i associar tota mena d’imatges seguint diferents criteris.
— Observar objectes d’ús quotidià des de diferents punts de vista.
— Identificar imatges parcialitzades i relacionar-les amb el seu conjunt corresponent.
— Saber comunicar-se mitjançant les imatges.
— Començar a descobrir les diferències fonamentals entre la realitat i la seva representació gràfica.
— Descriure imatges.
— Narrar una història mitjançant la utilització d’imatges.
— Identificar sons diferents i associar-los amb els objectes, animals, persones o fenòmens als quals fan referència.